PEPPER PAY

מפנקת אתכם בפיצה משפחתית +
תוספת של דומינו'ס פיצה ב-10

איך זה עובד:

  1. נכנסים לאפליקציית Pepper Pay
  2. פותחים קבוצה בשם "פיצה" ומזמינים 2 חברים
  3. שני החברים מעבירים שקל אחד לפותח
    הקבוצה והופה!
  4. קיבלתם קוד קופון לפיצה משפחתית + תוספת של
    דומינו'ס פיצה ב-10 בלבד!
google play apple app store
המבצע ללקוחות כל הבנקים. כל ראש קבוצה זכאי לקבל את ההטבה פעם אחת במסגרת המבצע. כל תוספת או הגדלה של ההטבה שבמבצע כרוכה בתשלום נוסף. תקופת המבצע מיום 1.7.18 ועד יום 15.7.18 או עד גמר המלאי המוקדם ביניהם. מועד סופי למימוש 21.7.18. ניתן לממש את הקופון אך ורק באתר האינטרנט או באפליקציית דומינו'ס פיצה.
המבצע ללקוחות כל הבנקים. כל ראש קבוצה זכאי לקבל את ההטבה פעם אחת במסגרת המבצע. כל תוספת או הגדלה של ההטבה שבמבצע כרוכה בתשלום נוסף. תקופת המבצע מיום 1.7.18 ועד יום 15.7.18 או עד גמר המלאי המוקדם ביניהם. מועד סופי למימוש 21.7.18. ניתן למממש את הקופון אך ורק באתר האינטרנט או באפליקציית דומינו'ס פיצה.